×
1 Vyberte Certifikáty EITC/EITCA
2 Učte sa a urobte online skúšky
3 Získajte certifikáciu svojich IT zručností

Potvrďte svoje IT zručnosti a kompetencie v rámci európskeho rámca IT certifikácie kdekoľvek na svete plne online.

Akadémia EITCA

Norma certifikácie digitálnych zručností Európskeho inštitútu pre certifikáciu IT zameraná na podporu rozvoja digitálnej spoločnosti

ZAPALIŤ PODROBNOSTI?

VYTVORIŤ ÚČET

A moderné, inovatívne a efektívne verejná správa je nevyhnutná pre ďalší rast EÚ. Či to bude také, záleží tiež na vás a na vašom Kompetencie v oblasti elektronickej verejnej správy.

AKADÉMIA E VLÁDY EITCA/EG

Európska akadémia certifikácie informačných technológií

Rámec eCompetencies pre interoperabilitu elektronickej administratívy.

EITCA/EG Academy je certifikačný program zameraný na verejnú správu, ktorého cieľom je preklenúť priepasť v šírení zručností v oblasti IT na všetkých úrovniach verejných služieb/riadenia EÚ.

EITCA/EG Academy sa zameriava na oblasti IT, ktoré sú pre fungovanie verejnej správy najrelevantnejšie. Ide najmä o kancelársky a riadiaci softvér, základy vytvárania sietí, formálne a praktické aspekty informačnej bezpečnosti a európske programy elektronickej verejnej správy.

 

Pri presadzovaní normy EÚ pre certifikáciu IT kompetencií vo verejnej správe sa nedostatky v procesoch založených na IT vo verejných doménach členských štátov považujú za znížené v prospech občanov EÚ, čím sa zvyšuje dostupnosť a efektívnosť verejných služieb.

Iba moderná, inovatívna a účinná verejná správa dokáže uvoľniť ďalší potenciál rastu EÚ a tieto kvality sú podmienené IT kompetenciami.

Ako to fungujev 3 jednoduchých krokoch

(po výbere EITCA Academy alebo vybranej škály certifikátov EITC z úplného katalógu EITCA/EITC)

Učte sa a cvičte

Sledujte online referenčné video materiály o príprave na skúšky. Neexistujú žiadne pevné triedy, študujete podľa svojho rozvrhu. Žiadne časové obmedzenia. Odborné online poradenstvo.

Získajte certifikát EITCA

Po príprave sa zúčastníte úplne online skúšok EITC. Po absolvovaní všetkého získate certifikát EITCA Academy.

Spustite svoju kariéru

EÚ vydala osvedčenie EITCA Academy Academy s podrobnými doplnkami, ktoré sú formálnym potvrdením vašich kompetencií.

Učte sa a cvičte online

Postupujte podľa on-line materiálov s otvoreným prístupom, ktoré sa pripravujú na skúšky. Neexistujú žiadne hodiny, ktoré by ste mohli študovať.

 • Akadémia EITCA zoskupuje programy EITC
 • Každý program EITC má dĺžku 15 hodín
 • Každý program EITC definuje rozsah príslušnej online skúšky
 • Používate e-learningovú platformu EITCA Academy s nepretržitým prístupom k otvoreným materiálom a didaktikám
 • Získate tiež prístup k požadovanému softvéru

Získajte certifikát EITCA

Po príprave sa zúčastníte úplne online skúšok EITC. Po absolvovaní všetkého získate certifikát EITCA Academy.

 • Získate svoj osobný certifikát EITCA/EG Computer Graphics Academy
 • Podrobný dodatok k diplomu EITCA/EG
 • Okrem toho 7 príslušných osvedčení EITC
 • Všetky dokumenty vydané a potvrdené v Bruseli, zaslané medzinárodne
 • Všetky dokumenty tiež vydané v dočasnej elektronickej podobe s elektronickým overením

Spustite svoju kariéru

Osvedčenie EITCA Academy s doplnkom a všetky substitučné osvedčenia EITC dobre potvrdzujú vaše zručnosti.

 • Zahrňte ho a ukážte do svojho životopisu
 • Predložte to svojmu dodávateľovi alebo zamestnávateľovi
 • Dokážte svoj profesionálny pokrok
 • Ukážte svoju aktivitu v oblasti medzinárodného vzdelávania a rozvoja
 • Nájdite požadovanú pracovnú pozíciu, získajte povýšenie alebo nájdite nové zmluvy
 • Pripojte sa k EITCI Cloud komunite

AKADÉMIA E VLÁDY EITCA/EG
Rámec zručností IT v oblasti verejnej správy v EÚ

 • Interaktívne informačné bezpečnosti vzdialené prednášky, cvičenia a laboratóriá výlučne cez internet (s poskytovaným požadovaným skúšobným softvérom)
 • Komplexný program obsahujúci 7 kurzov EITC (105 hodín) s prístupom k konzultáciám so softvérom a didaktickými pracovníkmi, ktorý sa má ukončiť do jedného mesiaca
 • Postupy preskúmania a certifikácie úplne vzdialené prostredníctvom internetu s osvedčeniami eGovernment EÚ EITCA vydanými v Bruseli v papierovej a elektronickej podobe
 • Adaptívna úroveň obtiažnosti vhodná pre pokročilých a začínajúcich používateľov digitálnych technológií s malými až žiadnymi predchádzajúcimi zručnosťami v oblasti IT

Kvalita verejnej správy je jedným z kľúčových faktorov celkovej konkurencieschopnosti Európskej únie. Verejná správa odráža inštitucionálne základy fungovania členských štátov, pričom kvalita riadenia a najmä verejnej správy určuje výkon všetkých verejných politík a služieb. Verejná správa rieši potreby spoločnosti a určuje jej fungovanie prostredníctvom organizačných štruktúr, procesov, úloh, politík a programov, formovania hospodárskej prosperity, sociálnej súdržnosti a udržateľného rastu. Definuje kvalitu a dostupnosť verejných služieb a prostredia foriem pre vytváranie verejnej hodnoty. Moderná, inovatívna a účinná verejná správa je preto nevyhnutná na udržanie obnovy krízy a uvoľnenie ďalšieho potenciálu rastu Európskej únie.

Je zrejmé, že kvalita, efektívnosť a inovácia v rámci procesov a inštitúcií verejnej správy sú podmienené kvalifikáciou zamestnancov verejného sektora zodpovedných za príslušné oblasti verejných služieb a riadenia. Spolu so zrýchlenou digitalizáciou všetkých druhov odborných činností je mimoriadna úloha spojená s kvalifikáciou informačných technológií. Úlohu IT v raste súkromného sektora nemožno podceňovať a podobné rozsiahle prijímanie stále inteligentnejších IT procesov prebieha aj vo verejnom sektore, ktorý nemôže zaostávať za samotným ekonomickým prostredím. Toto je dobre vyjadrené v záveroch prieskumu Európskej komisie „Kvalita verejnej správy“ z novembra 2016, v ktorom sa uvádza, že skutočný posun k elektronickej verejnej správe závisí od IT zručností a kompetencií kvality zamestnancov na všetkých úrovniach štruktúr verejnej správy.

Európska akadémia certifikácie informačných technológií pre verejnú správu je špecializovaný program zameraný na preklenutie priepasti v šírení IT zručností na všetkých úrovniach verejných služieb a správy vecí verejných. Norma EITCA/EG je navrhnutá tak, aby poskytla spoločný rámec EÚ pre kvalitu rozvoja a udržania náležitej a aktuálnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy. Vzhľadom na túto spoločnú normu v oblasti certifikácie a osvedčovania IT kompetencií sa nedostatky v procesoch založených na IT vo verejných sektoroch členských štátov považujú za znížené v prospech občanov EÚ, čo podporuje zvýšenie dostupnosti, efektívnosti a kvality verejných služieb. Program EITCA/EG pre verejnú správu je udržiavaný Európskym certifikačným inštitútom pre informačné technológie a implementuje Digitálnu agendu pre Európu, ktorá tvorí jeden zo siedmich pilierov stratégie Európa 2020.

EITC-EG-1024x721Európska akadémia certifikácie informačných technológií pre verejnú správu je špecializovaný program zameraný na preklenutie priepasti v šírení IT zručností na všetkých úrovniach verejných služieb a riadenia v EÚ. Certifikačný štandard elektronických technológií EITCA/EG je navrhnutý tak, aby poskytoval spoločný rámec EÚ pre kvalitu rozvoja a udržania náležitej a aktuálnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy. Vzhľadom na túto spoločnú normu v oblasti certifikácie a osvedčovania IT kompetencií sa nedostatky v procesoch založených na IT vo verejných sektoroch členských štátov považujú za znížené v prospech občanov EÚ, čo podporuje zvýšenie dostupnosti, efektívnosti a kvality verejných služieb. Program EITCA/EG pre verejnú správu je udržiavaný Európskym certifikačným inštitútom pre informačné technológie a implementuje Digitálnu agendu pre Európu, ktorá tvorí jeden zo siedmich pilierov stratégie Európa 2020.

Kvalita verejnej správy je jedným z kľúčových faktorov celkovej konkurencieschopnosti Európskej únie. Verejná správa odráža inštitucionálne základy fungovania členských štátov, pričom kvalita riadenia a najmä verejnej správy určuje výkon všetkých verejných politík a služieb. Verejná správa rieši potreby spoločnosti a určuje jej fungovanie prostredníctvom organizačných štruktúr, procesov, úloh, politík a programov, formovania hospodárskej prosperity, sociálnej súdržnosti a udržateľného rastu. Definuje kvalitu a dostupnosť verejných služieb a prostredia foriem pre vytváranie verejnej hodnoty. Moderná, inovatívna a účinná verejná správa je preto nevyhnutná na udržanie obnovy krízy a uvoľnenie ďalšieho potenciálu rastu EÚ. Je zrejmé, že kvalita, efektívnosť a inovácia v rámci procesov verejnej správy a inštitúcií je podmienená kvalifikáciou zamestnancov verejného sektora zodpovedných za príslušné oblasti verejných služieb a riadenia. Popri zrýchlenej digitalizácii všetkých druhov odborných činností je mimoriadna úloha spojená s kvalifikáciou v oblasti informačných technológií. Úlohu IT v raste súkromného sektora nemožno podceňovať a vo verejnom sektore sa odohráva podobné rozsiahle zavádzanie stále inteligentnejších IT procesov, ktoré nemôžu zaostávať za prostredím hospodárstva, ktoré samo osebe podmieňuje. Toto je veľmi zreteľné v záveroch prieskumu „Kvalita verejnej správy“ Európskej komisie z novembra 2016, v ktorom sa uznáva, že skutočný posun k elektronickej verejnej správe závisí od IT zručností a kompetencií zamestnancov na všetkých úrovniach štruktúr verejnej správy. Získanie osvedčenia EITCA/EG Academy je spojené so získaním vedomostí a zložením záverečných skúšok v rámci všetkých siedmich samostatných kurzov EITC, ktoré tvoria akadémiu (k dispozícii aj samostatne ako samostatné osvedčenia EITC). Viac informácií nájdete na Často kladené otázky.

Program EITCA/EG eGovernment Academy obsahuje 7 samostatných kurzov EITC (certifikačné kurzy európskych informačných technológií) s celkovým počtom 105 hodín didaktického obsahu (15 hodín za každý kurz EITC).
Zoznam certifikačných kurzov EITC zahrnutých do kompletného programu EITCA/EG eGovernment Academy v súlade so špecifikáciami Európskeho inštitútu pre certifikáciu informačných technológií EITCI je uvedený nižšie. Kliknutím na príslušný certifikačný kurz EITC zobrazíte podrobný program.

Jednotlivé kurzy EITC je možné zakúpiť aj samostatne bez toho, aby ste museli kupovať úplnú akadémiu, v tomto prípade sa však podpora EÚ neuplatňuje.

EITCA/EG eGovernment Academy je pokročilý vzdelávací a certifikačný program s rozsiahlym didaktickým obsahom, ktorý je ekvivalentný medzinárodnému postgraduálnemu štúdiu v kombinácii s najmodernejším školením v oblasti súčasných štandardov programov elektronickej správy a štandardov interoperability v EÚ. Obsah certifikačného programu EITCA Academy je špecifikovaný a štandardizovaný Európskym certifikačným inštitútom pre informačné technológie EITCI v Bruseli. Tento program sa postupne aktualizuje z dôvodu pokroku v oblasti IT v súlade s pokynmi inštitútu EITCI a podlieha pravidelným akreditáciám.

Personalizované certifikácie, ktoré účastník získa po absolvovaní EITCA/EG Academy, pozostávajú z certifikátu EITCA/EG eGovernment Academy a zo 7 špecifických certifikátov EITC/EG. Vzory všetkých týchto certifikátov sú uvedené nižšie:

EITC-EG-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-dod EITC-BI-OO-AAH08101234-dod EITC-CN-CNF-AAH08101234-dod EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-dod EITC-IS-Fais-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-dod EITC-IS-ISVS-AAH08101234-Suppl

Certifikáty EITCA aj EITC obsahujú meno účastníka, názov certifikačného programu, dátum vydania a jedinečný certifikačný identifikátor. Certifikáty EITC navyše obsahujú podrobný popis obsahu programu spolu s výsledkom percentuálneho skóre skúšky a automatickou on-line validáciou certifikátu na základe QR kódu. Systém skenovania QR kódov umožňuje ľahké rozpoznávanie strojov a automatizáciu overovania certifikátov, ale je možné aj manuálne overenie pravosti a podrobností certifikácie poskytnutím certifikačného ID a priezviska držiteľa v overovacej službe EITCI. V overovacej službe EITCI sú uložené všetky osobné certifikácie a v prípade straty fyzickej certifikácie je možné odtiaľ objednať ďalšie vydania. Existuje tiež možnosť stiahnuť si osobné certifikácie vo formáte PDF. K certifikátu EITCA je navyše pripojený dodatok k certifikácii, ktorý podrobne popisuje celý programový obsah akadémie EITCA (všetky tieto údaje predstavuje v spoločnej forme spolu s vyčíslenými percentuálnymi výsledkami). Všetky certifikáty sú akreditované vydávajúcim Európskym inštitútom pre certifikáciu informačných technológií EITCI.

Proces výučby aj skúšobné postupy v rámci Akadémie EITCA sa uskutočňujú na diaľku v rámci e-learningovej platformy. Didaktický proces uskutočňovaný cez internet s využitím ľubovoľného klientskeho zariadenia je časovo a miestne plne flexibilný, eliminuje požiadavky na fyzickú prítomnosť účastníkov a odstraňuje bariéry prístupnosti (napríklad geografické bariéry alebo bariéry časových pásiem).

Po prihlásení sa do vybraného programu EITCA/EITC získajú účastníci prístup k personalizovanému prostrediu e-vzdelávania s asynchrónnou metodológiou učenia bez akýchkoľvek časových požiadaviek.

Didaktika e-learningu EITC/EITCA zdôrazňuje:

 • Didaktický proces sa môže začať kedykoľvek (nábor je otvorený po celý rok) a môže sa uskutočniť kedykoľvek (napr. Vo večerných hodinách alebo cez víkendy) a z akéhokoľvek miesta, s použitím akéhokoľvek klientskeho zariadenia s prístupom na internet.
 • Aktuálne a funkčné didaktické zdroje sú účastníkovi neustále k dispozícii v rámci e-learningovej platformy.
 • Široký rozsah didaktického obsahu umožňuje prispôsobiť vzdelávací proces potrebám začiatočníkov aj pokročilých účastníkov.
 • Celý didaktický obsah je k dispozícii ako elektronické zdroje na e-learningovej platforme (e-prednášky, e-cvičenia a e-laboratóriá).
 • Každý program EITC môže byť ukončený iba za 2 dni, zatiaľ čo program EITCA Academy môže byť ukončený v období zodpovedajúcom počtu programov EITC, ktoré obsahuje, napr. V prípade akadémie EITCA/CG by to malo byť 18 dní (obvyklé štandardné obdobie) ukončenie je jeden mesiac).
 • Neexistujú však žiadne časové požiadavky na dokončenie programov EITC/EITCA a čas ukončenia úplne závisí od preferencie účastníka pred intenzitou učenia.

Interaktívny didaktický proces EITC/EITCA na platforme e-vzdelávania zahŕňa neobmedzenú dostupnosť odborných konzultácií. On-line poradenstvo môže kedykoľvek iniciovať účastník, ktorý potrebuje pomoc.

V závislosti od potrieb účastníka sa poradenstvo môže obmedziť na zodpovedanie konkrétnych otázok alebo riešenie problémov spojených s didaktickým programom. Môže sa tiež rozšíriť na výukové programy a rady, až po individuálny didaktický prístup založený na pokroku účastníka. Poradenstvo je založené na komunikačnom systéme e-learningovej platformy, ako aj na individuálnom e-mailovom kontakte a v prípade potreby na chatovaní s odborníkmi v reálnom čase.

E-learningová platforma spracováva štatistiku všetkých vzdelávacích aktivít účastníka počas realizácie didaktického programu, a tak umožňuje konzultujúcim odborníkom individualizovať svoj prístup pri náležitej pomoci potrebám účastníkov vzdelávania. Platforma automaticky pripravuje podrobné správy o činnosti a predkladajú ich konzultujúcim odborníkom, aby vedeli, ktoré časti programu boli najproblematickejšie a vyžadujú si zameranie. Model individuálneho tútorstva a koučingu v závislosti od vzdelávacích potrieb účastníkov je založený na podobných prístupoch na popredných univerzitách a je charakterizovaný zvyšovaním efektívnosti vzdelávania, čo dodatočne motivuje účastníkov k zvýšenému úsiliu v učení, keď sa rozhodnú iniciovať poradenskú pomoc.

cs

On-line didaktika je vždy programovaná do kurzov EITC, ktoré sa končia úplne vzdialeným vyšetrením EITC vykonávaným cez internet bez potreby fyzickej prítomnosti v skúšobnom stredisku. Skúška má formu uzavretého testu, vrátane 15 náhodných otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí na daný obsah kurzu EITC. Tento test na diaľku vykonáva účastník v rámci e-learningovej platformy (ak je účastníkovi prezentovaný interaktívny test, ktorý implementuje náhodný výber testovacích otázok, schopnosť vrátiť sa na zodpovedané alebo nezodpovedané otázky a časové obmedzenie, ktoré je 45 minút). Bodové hodnotenie skúšky EITC predstavuje 60% pozitívnych odpovedí, ale nedosiahnutie tohto limitu umožňuje účastníkovi opakovať skúšku bez ďalších poplatkov (existujú dva pokusy o opakovaný pokus o skúšku, po ktorých ďalšie opakované skúšky si vyžadujú spoplatnenie vo výške 2 EUR). , Účastník môže opakovať zložený test, aby zlepšil skóre pre lepšiu prezentáciu v certifikácii.

Výsledkom absolvovania všetkých skúšok EITC, ktoré tvoria osvedčenie EITCA, je udelenie účastníka príslušnému osvedčeniu EITCA Academy spolu so všetkými zahrnutými osvedčeniami EITC. Neexistujú žiadne ďalšie skúšky EITCA Academy (skúšky sa prideľujú len kurzom EITC, pričom každý z nich je povinný vydať osvedčenie EITC, zatiaľ čo osvedčenie EITCA Academy sa vydáva až po absolvovaní príslušnej skupiny skúšok EITC). Skóre uvedené v osvedčení EITCA Academy sú skóre všetkých osvedčení EITC, ktoré obsahujú určitú EITCA Academy. Všetky postupy sú implementované v plnom rozsahu na diaľku v Bruseli a ceritifikát je zaslaný účastníkovi, zatiaľ čo digitálna certifikácia je uložená v validačnej službe EITCI.

Certifikačný proces spolu so všetkými skúškami sa vykonáva úplne vzdialene online v rámci modernej e-learningovej platformy v asynchrónnom režime. Vďaka flexibilne organizovanému e-learningovému didaktickému procesu spolu so všetkými skúškami vykonávanými na diaľku a asynchrónne prostredníctvom internetu (čo umožňuje najvyššiu flexibilitu v čase, keď účastník sám organizuje svoju vzdelávaciu činnosť podľa vlastného uváženia) nie je potrebná fyzická prítomnosť účastníka. , je preto odstránených veľa prekážok.

Certifikáty EITCA Academy a EITC sú kompatibilné s Európskym systémom prenosu a zhromažďovania kreditov (skrátene ECTS). Ak študujete na európskej univerzite (nie nevyhnutne v EÚ, ale v krajine, ktorá sa zúčastňuje na štandarde ECTS), môžete za absolvovanie vysokoškolského alebo postgraduálneho študijného programu v rámci systému vysokoškolského vzdelávania na vnútroštátnej úrovni pripísať absolvovanie kurzov EITCA Academy alebo EITC. Je to možné, pretože certifikáty EITCA Academy a EITC sú kompatibilné so štandardom ECTS a pridelili body ECTS podľa štandardnej špecifikácie. Napriek tomu je stále na strane univerzitnej administratívy rozhodnutie akceptovať alebo odmietnuť účtovanie ukončenia určitého certifikačného kurzu EITC vo vašom akademickom študijnom programe (takéto vyšetrovanie by sa malo vykonať na dekanát spolu s príslušnými osvedčeniami EITC/EITCA a ich doplnky). Certifikácie EITC a EITCA sa poskytujú s podrobnými programovými doplnkami, ktoré umožnia riadne zváženie obsahovej rovnocennosti s príslušným univerzitným kurzom alebo zodpovedajúci počet kvalifikácií a kompetencií aj univerzitami v krajinách, ktoré sa nezúčastňujú na systéme ECTS. ,

Akadémie EITCA sa skladajú zo skupín individuálnych certifikačných programov EITC, z ktorých každý je pridelený s definovaným počtom kreditov ECTS, udeleným po získaní certifikácie. Klasifikačná stupnica založená na EITC/EITCA na základe perkalúdy je tiež plne kompatibilná s klasifikačnou stupnicou ECTS, čím podporuje akceptáciu externých výsledkov vzdelávania. Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) slúži ako norma EÚ na porovnávanie dosiahnutého akademického štúdia a výsledkov študentov vysokoškolského vzdelávania v celej Európskej únii a ďalších európskych krajinách, ktorí sa chcú zúčastniť na norme ECTS. Za úspešne ukončené kurzy sa udeľuje príslušný počet ECTS kreditov. ECTS kredity slúžia ako referencia na porovnanie zložitosti kurzov v rôznych vysokých školách a dohody medzi týmito inštitúciami o uznaní kurzov absolvovaných v rôznych inštitúciách na základe kreditov ECTS podporujú medzinárodnú výmenu študentov EÚ a štúdium v ​​zahraničí. Je potrebné poznamenať, že mnoho krajín má podobné štandardy, ktoré môžu ľahko účtovať aj kredity ECTS. Získanie kreditov ECTS v programe EITC/EITCA určite pozitívne prispeje k vášmu akademickému správaniu na ktorejkoľvek univerzite.

Vďaka dotácii EITCI je EITCA/EG eGovernment Academy osvedčujúca odborné IT kompetencie súvisiace s verejnou správou medzinárodne prístupná v rámci EITCI dotovaný poplatok pre zamestnancov verejného sektora členských štátov EÚ.

Zamestnanci verejných služieb EÚ, národné a regionálne vládne agentúry sa vyzývajú, aby rozvíjali a formálne potvrdzovali profesionálne IT kompetencie súvisiace s administratívnymi kompetenciami online v Bruseli.

Ak máte vy alebo vaša organizácia záujem o program, dotácia EITCI to umožní zníženie poplatku za Európsku akadémiu certifikácie IT podporujúce šírenie normy.

eu

Každú certifikáciu EITC si môžete kúpiť osobitne, ale v EITCA/EG Academy získate prístup ku všetkým vyššie uvedeným

Účasť na Akadémii elektronickej verejnej správy EITCA/EG s EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidy znižuje váš poplatok iba na namiesto 1100 € bežného poplatku.

európskej smernice

Plná online implementácia usmernení Európskeho inštitútu pre certifikáciu informačných technológií v oblasti certifikácie IT kompetencií v oblasti elektronickej verejnej správy

E-learning s vlastným tempom

Celú akadémiu EITCA/EG môžete dokončiť tak rýchlo, ako za jediný mesiac

Uznávaný štandard

Viac ako 100 000 osvedčení EITC/EITCA vydaných po celom svete medzinárodným inštitúciám uznávajúcim túto normu

Prístup k softvéru

Ak sa chcete naučiť a dobre sa pripraviť na vzdialené skúšky EITC, môžete použiť skúšobný prístup dodávateľa ku všetkým relevantným softvérom IT.

ŠTUDIJNÁ VLÁDA V BRUSELU PLNE ON-LINE A ZÍSKEJTE CERTIFIKOVANÚ DÁLKU EÚ

Máte nárok na Dotácia EITCI, avšak obmedzená časom a počtom miest pre akadémiu EITCA/EG

TOP DÔVODY NA ÚČASŤ NA AKADÉMII EITCA/EG

Nižšie nájdete súhrn výhod účasti v EITCA/EG Academy, ktoré môžete zvážiť.

UZNÁVAJÚ CERTIFIKÁCIU IT

Európska certifikácia IT vydaná v Bruseli je štandard preukazovania spôsobilostí vyvinutý a šírený od roku 2008

DO DÁTUMU KRUH

Učebné osnovy s pokročilými úrovňami od začiatočníkov po profesionálov, ktoré je možné dokončiť už za 1 mesiac

FLEXIBILNÉ DISTANTNÉ VZDELÁVANIE

Plne online certifikačný postup s online konzultáciami a diaľkovými skúškami - štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek

KOMPLEXNÉ ATTESTMENT ZRUČNOSTÍ

Vaše osvedčenie EITCA Academy s doplnkom a všetky príslušné osvedčenia EITC vydané v Bruseli na potvrdenie vašich schopností

POSTUP S SOFTVÉROM

Odovzdanie v rámci príslušného softvéru so skúšobným prístupom ako súčasť prípravy praktických prvkov certifikačného postupu

DOTÁCIA EITCI

Platí pre všetkých účastníkov bez ohľadu na národnosť, bydlisko a status, čím sa znižujú poplatky Akadémie EITCA na

VZDELÁVANIE TOMMOROWU, DNES

Vzdialená skúška a online certifikácia vám poskytujú slobodu prístupu k európskemu certifikačnému rámcu IT kdekoľvek a kedykoľvek za zlomok nákladov spojených so stacionárnymi programami atestácie zručností. Online certifikácia digitálnych kompetencií je výhodná nielen z hľadiska dostupnosti, ale je aj súčasťou rozvoja globálnej informačnej spoločnosti. Je to budúcnosť osvedčovania digitálnych zručností.

Inštitút EITCI
Akadémia EITCA predstavuje sériu tematicky súvisiacich certifikačných programov EITC, ktoré je možné absolvovať samostatne, pričom samy osebe zodpovedajú štandardom certifikácie odborných IT zručností na priemyselnej úrovni. Certifikáty EITCA aj EITC predstavujú dôležité potvrdenie príslušných odborných znalostí a zručností držiteľa v oblasti IT, čím posilňujú jednotlivcov na celom svete certifikáciou ich kompetencií a podporou ich kariéry. Európsky štandard certifikácie IT, ktorý od roku 2008 vyvíja inštitút EITCI, má za cieľ podporovať digitálnu gramotnosť, šíriť odborné IT kompetencie v celoživotnom vzdelávaní a bojovať proti digitálnemu vylúčeniu podporovaním ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj ľudí s nízkym sociálno-ekonomickým postavením a pred stredoškolskej mládeže. Je to v súlade s usmerneniami politiky Digitálnej agendy pre Európu, ako je uvedené v jej pilieri podpory digitálnej gramotnosti, zručností a začlenenia.

Porovnanie Akadémie eGovernmentu EITCA/EG a jednotných certifikátov EITC

 • Jeden certifikát EITC
 •  110.00
 • Jeden vybraný certifikát EITC
 • 15 hodín (môže byť dokončené do 2 dní)
 • Učenie a skúšky:
  Online podľa vášho harmonogramu
 • Konzultácie:
  Neobmedzene, online
 • Opakované skúšky:
  Neobmedzene, zadarmo
 • Prístup:
  Okamžite so všetkými potrebnými skúškami softvéru
 • Jednorazový poplatok za vybrané certifikáty EITC
 • 30 dni záruka plného vrátenia peňazí

EITC/BI/MSO13
KANCELÁRSKE ZÁKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI (MICROSOFT OFFICE 2013)

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/BI/OO
KANCELÁRSKE ZÁKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI (OTVORENÁ KANCELÁRIA)

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/CN/CNF
POČÍTAČOVÉ SIEŤOVÉ ZÁKLADY

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/EG/IEEGP
ÚVOD DO EURÓPSKYCH PROGRAMOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/IS/Fais
FORMÁLNE ASPEKTY BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/IS/IMCM
ÚVOD K MODERNÝM METÓDOM CRYPTOGRAFIE

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE V OBLASTI SPRÁVY EITCA/EG

EITC/IS/ISVS
PRAKTICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PLNE ON-LINE

ZAHRNUTÉ DO AKADÉMIE O BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ EITCA/EG

PREV
ĎALEJ

STANOVISKÁ ÚČASTNÍKOV EITCA

„Je nevyhnutné, aby školenie umožnilo získať medzinárodný certifikát, aj keď je vzdelávanie a skúšky vzdialené, myslím si, že takéto kurzy by mali byť obľúbenejšie.“

MARIE

TOULOUSE, FRANCÚZSKO
„Veľa popisov. Vzdelávanie na vysokej úrovni. Možnosť konzultovať s tútormi. Jasnosť obsahu.“

CARL

GOTHENBURG, ŠVÉDSKO

MITCH

NEW YORK, USA
„Tréningový program sa mi veľmi páčil, dal mi nový pohľad na počítačovú grafiku.“

Európska akadémia certifikácie IT je komplexné odborné osvedčenie rámec preukazujúci schopnosti v profesionálnych výzvach a postup v digitálnej kariére.

S akadémiou EITCA získate prístup k niekoľkým európskym programom certifikácie IT, ktoré sú zoskupené tak, aby poskytovali podporné zručnosti pre vašu odbornosť.

ŠTATISTIKA AKADEMICKÝCH A CERTIFIKAČNÝCH PROGRAMOV EITCA

1000 +

PROGRAMOVÉ HODINY CERTIFIKAČNÝCH KURZIKOV

70 +

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁCIE EITC A EITCA AKADEMY

1 000 000+

JEDNOTLIVCI 40+ KRAJÍN VYBAVENÝCH ŠTANDARDOM

50 000 000+

OSOBNÉ HODINY ROZVOJA ZRUČNOSTÍ ON-LINE

20 000 +

NASLEDUJÚCE A ODPORÚČANIA Z MNOHO EÚ A ZAHRANIČIE

  TOP
  Chatujte s podporou
  Chatujte s podporou
  Otázky, pochybnosti, problémy? Sme tu, aby sme vám pomohli!
  Pripája sa ...
  Máš otázku? Opýtajte sa nás!
  Máš otázku? Opýtajte sa nás!
  :
  :
  :
  Máš otázku? Opýtajte sa nás!
  :
  :
  Relácia četu sa skončila. Ďakujem!
  Ohodnoťte podporu, ktorú ste dostali.
  dobrý Zlý