×
1 Vyberte Certifikáty EITC/EITCA
2 Učte sa a urobte online skúšky
3 Získajte certifikáciu svojich IT zručností

Potvrďte svoje IT zručnosti a kompetencie v rámci európskeho rámca IT certifikácie kdekoľvek na svete plne online.

Akadémia EITCA

Norma certifikácie digitálnych zručností Európskeho inštitútu pre certifikáciu IT zameraná na podporu rozvoja digitálnej spoločnosti

ZAPALIŤ PODROBNOSTI?

VYTVORIŤ ÚČET

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT

MEDZINÁRODNÝ ŠÍRENIE DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ V PLNEJ ONLINE VYDAVATEĽOVI NEZÁVISLÉHO CERTIFIKAČNÉHO ŠTANDARDU NA ZÁKLADE EÚ

AKADÉMIA EITCA

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT

EURÓPSKA INFORMAČNÁ TECHNIKA PRE CERTIFIKÁCIU - PODPORA IMPLEMENTÁCIE DIGITÁLNEHO PROGRAMU PRE EURÓPU

EITCA/IS AKADÉMIA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

VRÁTANE 12 PROGRAMOV EITC

PROGRAM CERTIFIKÁCIE BEZPEČNOSTI EITCA/IS IT, SÚČASŤ EURÓPSKEJ CERTIFIKÁCIE IT

VAŠE WEBOVÉ ZRUČNOSTI
VYHĽADAJTE LEPŠIE

PRAKTICKÉ ZNALOSTI GINY
A POTVRDITE SA V BRUSELU, EÚ

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT PRE DIZAJN WEB, TERAZ PLNE ON-LINE

Počítačová grafika EITCA/CG

S 10 PROGRAMMI EITC

EURÓPSKA IT CERTIFIKAČNÁ AKADÉMIA PRE PROFESIONÁLOV POČÍTAČOVEJ GRAFIKA

NÁJDITE BUDÚCNOSŤ VAŠICH ZRUČNOSTÍ

SKONTROLUJTE VYDÁVANÉ CERTIFIKÁCIE EITC A ZÍSKAJTE ONE ONLINE

POTVRDZUJTE SVOJU ODBORNOSŤ V OBLASTI TOMMOROWOV, KTORÉ SÚ TAK, AKO MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ A POSKYTUJTE SVOJU KARIÉRU DNES

ZÍSKAJTE GRASP VR 3D DIZAJNU

NOVÉ ZRUČNOSTI PRE DALŠÍ VÝVOJ CG NÁVRHU

PRIPOJTE SA EITCA/CG AKADÉMIA DNES A ZÍSKAJTE CERTIFIKÁCIU 3D VIRTUÁLNEHO REALITNÉHO CERTIFIKÁCIE PRE GOOGLE TILTBRUSH

DOKONČITE A FORMÁLNE POTVRDZUJTE VÁŠ
ZRUČNOSTI PROJEKTOV

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA EITC/EITCA PLNE ON-LINE

PRIPOJTE SI KARIÉROV NA ÚROVNI RIADENIA

PREV
ĎALEJ

Učte sa a cvičte online

Postupujte podľa on-line materiálov s otvoreným prístupom, ktoré sa pripravujú na skúšky. Neexistujú žiadne hodiny triedy a študujete, kedy môžete získať svoju digitálnu certifikáciu.

 • Vzhľadom na to, že skupiny EITCA Academy tvoria príslušné osvedčenia EITC
 • Každý certifikačný program EITC zodpovedá 15 hodinám obsahu
 • Každý certifikačný program EITC definuje rozsah príslušnej online skúšky
 • Učebné osnovy dostupné na špecializovanej online platforme s nepretržitým prístupom k didaktike
 • Prakticky a prakticky vám bude poukázaný prístup k príslušnému softvéru a nástrojom

Získajte certifikát EITC/EITCA

Po príprave si zložte online skúšku EITC a získajte certifikát EITC. Po absolvovaní všetkých skúšok EITC na Akadémii získate certifikát EITCA.

 • Získajte osobné certifikáty EITC a EITCA Academy
 • Získajte prístup k komplexnej digitálnej validácii a podrobným dodatkom
 • Získanie certifikátu EITCA znamená, že máte aj všetky príslušné certifikáty EITC
 • Všetky osvedčenia vydané a potvrdené v Bruseli v digitálne zabezpečenej podobe
 • Všetky osvedčenia sú priebežne spravované a digitálne potvrdzované EITCI

Rozviňte svoju kariéru

Európska certifikácia IT spolu so všetkými doplnkovými dokumentmi a elektronickou validáciou poskytuje formálne potvrdenie vašich digitálnych zručností.

 • Predveďte svoje digitálne zručnosti v elektronickom životopise
 • Predložte ich dodávateľovi alebo zamestnávateľovi
 • Dokážte svoj profesionálny pokrok v oblasti IT
 • Ukážte svoju aktivitu v oblasti medzinárodného vzdelávania a rozvoja
 • Nájdite požadovanú pracovnú pozíciu, získajte povýšenie alebo nájdite nové zmluvy
 • Pripojte sa k Európskej komunite odborníkov v oblasti IT v službe EITCI Cloud

Projektový manažment - elektronický marketing - databázy

Internetové technológie - kancelária - práca na diaľku

Moderná kryptografia - bezpečnosť sietí

Počítačová grafika EITCA/CG

Pre vaše profesionálne zručnosti v oblasti grafického dizajnu online certifikácia v EÚ. Dostupné celosvetovo v 80% zníženie poplatkov s dotáciou EITCI DSJC.

EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA IT
& TERAZ DOSTUPNÉ GLOBÁLNE

Poslaním inštitútu EITCI je šíriť rozvinutý európsky štandard IT certifikácie po celom svete pri výrazne znížených lokalizačných a ekonomických prekážkach v rámci medzinárodného a plne online vydania akadémie EITCA.

Formálne potvrďte svoje IT kompetencie certifikátmi EITC/EITCA vydanými v Bruseli a vyvinutými v spolupráci s odborníkmi, vychovávateľmi a odborníkmi v príslušnej digitálnej oblasti špecializácie.

Vzdelanie a atestácia zručností v Európe smeruje k novej úrovni prepojenia s cieľom podporiť jednotlivcov v globálnom meradle. Využite osvedčenie svojich digitálnych zručností na základe EÚ.

NAJČASTEJŠIE DÔVODY NA ÚČASTI NA AKADÉMII EITCA

Nižšie nájdete súhrn výhod účasti v Akadémii EITCA, ktoré môžete zvážiť.

UZNÁVAJÚ CERTIFIKÁCIU IT

Európska certifikácia IT vydaná v Bruseli je štandard preukazovania spôsobilostí vyvinutý a šírený od roku 2008

DO DÁTUMU KRUH

Učebné osnovy s pokročilými úrovňami od začiatočníkov po profesionálov, ktoré je možné dokončiť už za 1 mesiac

FLEXIBILNÉ DISTANTNÉ VZDELÁVANIE

Plne online certifikačný postup s online konzultáciami a diaľkovými skúškami - štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek

KOMPLEXNÉ ATTESTMENT ZRUČNOSTÍ

Vaše osvedčenie EITCA Academy s doplnkom a všetky príslušné osvedčenia EITC vydané v Bruseli na potvrdenie vašich schopností

POSTUP S SOFTVÉROM

Odovzdanie v rámci príslušného softvéru so skúšobným prístupom ako súčasť prípravy praktických prvkov certifikačného postupu

30-DNÍ VRÁTENIE PLATBY80% DOTÁCIA EITCI

Úplné vrátenie peňazí sa vzťahuje na účastníkov v 30-dňovom období na vrátenie peňazí, ktoré predĺži smernicu EÚ o právach spotrebiteľov v súlade s nariadeniami o zmluvných podmienkachPlatí pre všetkých účastníkov so znížením poplatkov EITCA Academy o 80% na € 220 v dotácii EITCI na podporu koalície Európskej komisie pre digitálne zručnosti a pracovné miesta

VZDELÁVANIE TOMMOROWU, DNES

Diaľkové vzdelávanie a diaľkové skúšky poskytujú slobodu prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek k certifikácii EITC/EITCA za zlomok nákladov spojených so stacionárnym vzdelávaním v Bruseli. Kvalitné digitálne zručnosti a rozvoj IT kompetencií vás nielen osobne oslovujú, ale čiastočne prispievajú aj k rastu informačnej spoločnosti na celom svete, čím podporujú globálny digitálny trh a ekonomiku zajtrajška. Nie je to len vaša budúcnosť. Je to budúcnosť EÚ a sveta.

Inštitút EITCI
Akadémia EITCA predstavuje sériu tematicky súvisiacich certifikačných programov EITC, ktoré je možné absolvovať samostatne, pričom samy osebe zodpovedajú štandardom certifikácie odborných IT zručností na priemyselnej úrovni. Certifikáty EITCA aj EITC predstavujú dôležité potvrdenie príslušných odborných znalostí a zručností držiteľa v oblasti IT, čím posilňujú jednotlivcov na celom svete certifikáciou ich kompetencií a podporou ich kariéry. Európsky štandard certifikácie IT, ktorý od roku 2008 vyvíja inštitút EITCI, má za cieľ podporovať digitálnu gramotnosť, šíriť odborné IT kompetencie v celoživotnom vzdelávaní a bojovať proti digitálnemu vylúčeniu podporovaním ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj ľudí s nízkym sociálno-ekonomickým postavením a pred stredoškolskej mládeže. Je to v súlade s usmerneniami politiky Digitálnej agendy pre Európu, ako je uvedené v jej pilieri podpory digitálnej gramotnosti, zručností a začlenenia.
Hlavná otázka, ktorú si musíte položiť, jeČo by ste chceli dosiahnuťInformačné technológie sú na to iba nástrojomA EITCA Academy je tu, aby vám pomohla s IT

STANOVISKÁ ÚČASTNÍKOV EITCA

„Je nevyhnutné, aby školenie umožnilo získať medzinárodný certifikát, aj keď je vzdelávanie a skúšky vzdialené, myslím si, že takéto kurzy by mali byť obľúbenejšie.“

MARIE

TOULOUSE, FRANCÚZSKO
„Veľa popisov. Vzdelávanie na vysokej úrovni. Možnosť konzultovať s tútormi. Jasnosť obsahu.“

CARL

GOTHENBURG, ŠVÉDSKO

MITCH

NEW YORK, USA
„Tréningový program sa mi veľmi páčil, dal mi nový pohľad na počítačovú grafiku.“

ČO AK NESPRÁVNE NA CERTIFIKÁCIU EITC/EITCA?

Potom objavte medzinárodný a bezplatný štandard a predstavte svoje IT zručnosti v modernej forme e-CV s osobným certifikátom digitálnej gramotnosti (DLC) - na doplnenie vášho tradičného životopisu.

ODOSLAJTE KÓD DOTÁCIE EITCI NA VÁŠ E-mail

Dotačný kód EITCI DSJC odpúšťa 80 % poplatkov za certifikáty akadémie EITCA v rámci obmedzeného počtu miest. Dotačný kód bol na vašu reláciu automaticky priradený a môžete pokračovať v objednávke certifikácie EITCA Academy, ktorú ste si vybrali. Ak však nechcete kód stratiť a uložiť si ho na neskoršie použitie (pred termínom), môžete ho poslať na vašu e-mailovú adresu. Upozorňujeme, že dotácia EITCI DSJC je platná iba počas obdobia jej oprávnenosti, tj do konca roka XNUMX 15/5/2024. Dotované miesta EITCI DSJC pre certifikačné programy akadémie EITCA sa vzťahujú na všetkých účastníkov na celom svete. Viac sa dozviete na Zástava EITCI DSJC.